FREDERIKSOORD – 8 FEBRUARI 2022 Een mooie opkomst afgelopen maandag in de Versnellingshoeve ’t Kiemt in Frederiksoord. Ruim 60 mensen hadden zich aangemeld voor de inspiratieavond ‘Bouwen met hout uit je achtertuin’. Onder hen een groot aantal ondernemers uit de regio die wellicht onderdeel kunnen en willen maken van de lokale houtketen. Maar ook enkele
particulieren die graag willen meedenken met het verder ontwikkelen van de lokale houtketen. De initiatiefnemers van Bosch Hout willen het lokale hout bewerken voor de lokale bouwsector.