Inge Telting van Regie op Veranderen is gespecialiseerd in het regisseren van de dialoog tussen bestuurder en medezeggenschap bij reorganisaties, fusies en (internationale) overnames. Haar klanten zijn werkzaam binnen de sectoren handel en industrie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, overig profit, zorg en welzijn, onderwijs, overheid en overig non-profit. Op haar website richt Inge zich enerzijds op het MT en anderzijds op de OR.

Inge kwam via Wecomm bouwt websites bij mij terecht met de vraag om de teksten voor haar website te schrijven. Mijn persoonlijke ervaring in de OR kwam hierbij goed van pas en zag Inge als grote toegevoegde waarde.  www.regieopveranderen.nl