De Ondernemersvereniging Vledder e.o. heeft de afgelopen drie jaar een ondernemersmagazine uitgegeven waarin leden zich kunnen presenteren door middel van een advertentie of redactioneel artikel. Ook scholen, verenigingen en evenementenorganisaties worden benaderd voor een artikel of advertentie. Op basis van interviews heb ik de redactionele artikelen geschreven. De opmaak en vormgeving van advertenties en van het gehele magazine is in handen van Oopke Nieland van Sign4Dsign uit Vledder.

Het thema van dit ondernemersmagazine was ‘Succes’.