HEERENVEEN – 22 JANUARI 2019 Optimale kwaliteit en service vormen een rode draad binnen GP Equipment BV. Hun ambitie om door te groeien naar marktleider op het gebied van uitrustingsstukken vraagt om een goed functionerend ERP-platform dat kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen Na een uitgebreid en zorgvuldig gekozen traject – waarin diverse facetten als toekomstperspectief, bedrijfsanalyse, softwareselectie en implementatie werden meegenomen – viel uiteindelijk de keuze op Oculus.

GP Equipment BV benaderde eind 2017 DBT Consulting – een bedrijf met dieptekennis van de grondverzetbranche én 20 jaar ERP-ervaring – om hen te ondersteunen bij de ERP-implementatie. ‘We hebben eerst de processen en bijbehorende ERP-functionaliteiten in kaart gebracht,’ legt Roel van Balen van DBT Consulting uit. ‘Uit deze analyse kwam een aantal kernfunctionaliteiten naar voren, zoals available to Promise (ATP) en de noodzaak tot een herontwerp van artikelbeheer.’ Vanuit een marktscan selecteerde DBT Consulting 20 softwarepakketten om vervolgens op basis van business scoping tien softwarepakketten te selecteren.

Selectietraject
Na oriënterende gesprekken en een demonstratie van een praktijkcase kwam Pantheon succesvol door de selectie. ‘Dankzij een zorgvuldige informatievoorziening vanuit GP Equipment BV en DBT Consulting voor elke fase van het selectietraject kon Pantheon haar Oculus propositie optimaal presenteren,’ vertelt Maarten Brisko verkoopadviseur bij Pantheon. Na het toetsen van de RFI, volgde een kennismakingsgesprek en toelichting op de ingevulde RFI met als resultaat een demo van de Oculus oplossing aan de hand van een opgestelde business case. Oculus Suite sluit optimaal aan bij de wens van GP Equipment BV om een software-oplossing te hebben die futureproof is. ‘GP heeft een enorme groeiambitie en de rijke standaard aan functionaliteit in Oculus kan meegroeien met deze ambitie.’

Implementatie
Inmiddels is de implementatie in volle gang, naar verwachting gaat Oculus suite op 1 mei live. Voor de implementatie wordt de Train the Trainer methodiek gebruikt: in samenwerking met Van Balen wordt Oculus geïmplementeerd en worden de users opgeleid.