Het gaat goed met de economie. Ook voor Bouwbedrijf Broekman uit Nijensleek is dat duidelijk merkbaar. De markt trekt aan en de vraag naar nieuwe woningen neemt sterk toe, evenals de vraag voor verbouw, aanbouw of renovatie. Broekman onderscheidt zich met de bouw van duurzame, energieneutrale woningen. Het vooruitstrevende bouwconcept beperkt zich niet alleen tot de bouw van koloniewoningen, maar wordt toegepast in alle nieuwbouwprojecten. Ook de vraag naar energieneutrale woningen volgens het IBEX-concept neemt sterk toe. Hierin werkt Broekman samen met andere bedrijven uit verschillende disciplines. Meer info: www.bouwbedrijfbroekman.nl