FREDERIKSOORD – 21 JUNI 2023 Afgelopen week was de vervolgbijeenkomst van het lokale project BoschHout. Sinds de inspiratiebijeenkomst ‘Bouwen met hout uit je achtertuin’ afgelopen februari heeft een vijftal studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Zij presenteerden hun bevindingen op basis van een aantal vraagstukken. Projectleider Jean Berkhout presenteerde de avond en vertelde over het Pilotproject Samen Circulair (bijge)Bouwen in opdracht van de gemeente Westerveld; een uniek circulair project waarin de bijgebouwen van het wijkje met microwoningen in Diever circulair en duurzaam gebouwd gaan worden. Met hergebruikt materiaal én lokaal BoschHout.