Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deze wet heeft ten doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Centraal hierbij staat de omslag van ‘recht hebben op’ naar ‘compensatiebeginsel’. Dit heet ‘De Kanteling’. Gemeenten worden met ingang van 2015 geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De Kanteling zet zich verder voort. Nog meer nadruk op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De veranderingen in deze nieuwe wet moeten gecommuniceerd worden naar de verschillende belanghebbenden, vooral richting de bewoners binnen gemeente Westerveld. De indruk leeft dat het ‘Kanteling denken’ niet goed is ingebed bij inwoners, zorginstellingen en intern bij de gemeente Westerveld.

Samen met de beleidsmedewerker van gemeente Westerveld heeft MR Communicatie de Wmo-nieuwsbrief ontwikkeld die tweemaandelijks verstuurd. Mensen kunnen zich abonneren op de digitale nieuwsbrief, de nieuwsbrief downloaden via de website of via vaste verspreidingspunten binnen de gemeente een papieren versie afhalen. Aandacht voor de nieuwsbrief wordt ondersteund door middel van social media, posters, persberichten en de gemeentepagina in Das Mooi.

Aanvullende info

Datum: February 2014
Klant: Gemeente Westerveld
Link naar gemeente Westerveld

CONTACTGEGEVENS

MR Communicatie
t.a.v. Marieke van Raalte
Schoolweg 4c
8383 EL Nijensleek

06 45256681
marieke@mrcommunicatie.com

LINKS

2013 (c) MR Communicatie
Website door: Wecomm