HEERENVEEN – 9 MEI 2019 Twee jaar geleden rondde Bernadette Keijzer haar opleiding af en startte met haar bedrijf Fideliz Mediation. Sindsdien heeft ze bemiddeld bij heel veel familiekwesties en scheidingen van echtparen met en zonder kinderen. Ze behaalde hiermee de certificering ADR full certified familiemediator®, de formele bevestiging dat ze een ervaren en betrokken mediator is op haar aandachtsgebied. Vers van de pers is dat Fideliz Mediation nu geregistreerd MfN-mediator, Jamila Ennour heeft aangetrokken als arbeids- en overheidsmediator. Zo kan Fideliz Mediation een breder pakket van diensten aanbieden. Ook kunnen Jamila en Bernadette elkaar op deze manier versterken vanuit hun eigen vakgebied. Fideliz Mediation is vooral actief in Heerenveen en Steenwijk en omgeving. Meer informatie op www.fideliz.nl.

Jamila heeft ruim twintig jaar ervaring bij de overheid; momenteel werkt ze ook als jurist bij de overheid en is ze sociaal-maatschappelijk actief in Fryslân. ‘Jamila brengt enorme kennis en ervaring mee,’ aldus een enthousiaste Bernadette. ‘Haar kracht ligt in de grote bereidheid om partijen te helpen en haar vermogen om sámen met de partijen, en dus niet boven hen, het gesprek te begeleiden.’ Deze houding typeert haar stijl van werken. Jamila’s taak als mediator is gesprekken begeleiden om een conflict, zonder juridische procedures die veelal tijd- en geldrovend zijn, op te lossen. ‘Gelijk willen halen via juridische procedures kan er toe leiden dat je je eigen geluk uit handen geeft en dat de rechter daarover beslist,’ legt Jamila uit. ‘Mediation geeft je zeggenschap om samen tot een oplossing te komen.’

Het valt Bernadette op dat er in het noorden nog weinig bekendheid is over mediation. ‘Ik merk dat mensen nog steeds denken dat mediation vooral bij scheiding en het opstellen van een ouderschapsplan ingezet wordt. Maar mediation kun je juist bij allerlei geschillen – ook preventief – inzetten: tussen broer en zus, tussen ouder en kind, tussen buren, op het werk (arbeidsmediation) of bij een geschil met overheid (overheidsmediation).’ Ook lijkt er nog steeds een soort taboe of schaamte te zitten om mediation in te zetten. ‘Conflicten, geschillen of scheidingen lossen we liever zelf op, terwijl er zoveel emoties meespelen, zeker als er kinderen in het spel zijn. Een mediator is onafhankelijk, (ver)oordeelt niet en kijkt vanaf een afstandje mee. Ook ná de scheiding begeleid ik ex-partners. Als er kinderen in het spel zijn, blijf je tenslotte samen ouders en hierin moet je een nieuwe modus (als mede-ouder) zien te vinden. Het is daarom belangrijk dat je met je ex-partner het verleden goed afsluit. Dit is ook belangrijk om in de toekomst een nieuwe gezonde relatie op te bouwen met een nieuwe partner.’

Fideliz bevindt zich aan de Haskeruitgang 103 in Heerenveen. In Steenwijk wordt bemiddeld aan de Mr. Zigher ter Steghestraat 9, locatie Zorggroep Oude en Nieuweland. Arbeidsmediation vindt veelal plaats bij het desbetreffende bedrijf.

Kijk voor meer informatie op www.fideliz.nl of stuur een mail naar info@fideliz.nl.