FREDERIKSOORD – 16 JANUARI 2023 Kun je met hout uit de bossen rondom Frederiksoord
kwalitatief goed timmerhout produceren om te gebruiken in de bouw? En is er voldoende
om aan de bouwopgave te kunnen voldoen? De initiatiefnemers van Bosch Hout uit
Frederiksoord weten het zeker: het kan. Sterker nog, eigen hout gebruiken scheelt veel
transportkosten. Nu worden bomen naar Duitsland getransporteerd en verwerkt tot
timmerhout, waarna het weer met vrachtwagens terug komt naar Nederland. Eigen hout
gebruiken is goed voor het milieu, duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de
stikstofcrisis. Om het initiatief te laten slagen, is er wel steun nodig.