Na het succes van het eerste ondernemersmagazine heeft Ondernemersvereniging Vledder e.o. (OVV) besloten in het voorjaar een tweede uit te geven waarin leden zich kunnen presenteren door middel van een advertentie of redactioneel artikel. Ook scholen, verenigingen en evenementenorganisaties werden benaderd voor een artikel of advertentie. Op basis van interviews heb ik de redactionele artikelen geschreven. De opmaak en vormgeving van advertenties en van het gehele magazine is in handen van Oopke Nieland van Sign4Dsign uit Vledder.

Het thema van dit ondernemersmagazine was ‘200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’.